Sprawd╝ czy jeste w Sieci »
Centrum Business in Małopolska - Centrum Obsługi Inwestora - regionalny partner PAIiIZ - Dla eksporterów

TA STRONA U┼╗YWA COOKIE. Korzystaj─ůc ze strony wyra┼╝asz zgod─Ö na u┼╝ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl─ůdarki. Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç w naszej Polityce prywatno┼Ťci


Akceptuj

Dla eksporter├│w

pole─ç znajomemu

Chcia┼éby┼Ť poleci─ç komu┼Ť t─Ö stron─Ö?

Wpisz poni┼╝ej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://www.businessinmalopolska.pl/strona/dla-eksporterow

 

Promujemy ofertę małopolskich firm na rynkach zagranicznych

Centrum Business in Ma┼éopolska wspiera rozwój przedsi─Öbiorczo┼Ťci w regionie; wiemy jak skutecznie budowa─ç wizerunek polskich firm za granic─ů; potrafimy promowa─ç ma┼éopolski biznes; mamy wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie by pomóc ma┼éopolskim przedsi─Öbiorcom zaistnie─ç na rynkach zagranicznych.

Oferujemy:
•    prezentacj─Ö firmy w katalogu Ma┼éopolskiej Oferty Eksportowej, dost─Öpnej dla potencjalnych partnerów biznesowych online na naszej stronie internetowej oraz w materia┼éach multimedialnych
•    umieszczenie informacji o ofercie firmy w katalogach dystrybuowanych na zagranicznych wystawach, targach bran┼╝owych i wydarzeniach biznesowych
•    pomoc w nawi─ůzaniu kontaktów z odbiorcami zagranicznymi
•    udzia┼é w misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych
  
chcesz wzi─ů─ç udzia┼é w projekcie - zapisz sie do naszej bazy danych

 

Wystartowały branżowe programy promocji (styczeń 2018 - grudzień 2019)
 

Bran┼╝e obj─Öte promocj─ů:

• Sprz─Öt medyczny,

• Maszyny i urz─ůdzenia,

• IT/ICT,

• Biotechnologia i farmaceutyka,

• Moda polska (wraz z bi┼╝uteri─ů),

• Kosmetyki,

• Budowa i wyka┼äczanie budowli,

• Jachty i ┼éodzie,

• Meble,

• Polskie specjalno┼Ťci ┼╝ywno┼Ťciowe,

• Sektor us┼éug prozdrowotnych,

• Cz─Ö┼Ťci samochodowe i lotnicze.

Za dziewi─Ö─ç programów promocji odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a w┼Ťród nich s─ů: meble, moda polska (wraz z bi┼╝uteri─ů), jachty i ┼éodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprz─Öt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wyka┼äczanie budowli, maszyny i urz─ůdzenia, cz─Ö┼Ťci samochodowe i lotnicze. Promocj─ů pozosta┼éych trzech - spo┼╝ywczego, IT/ICT i us┼éug prozdrowotnych zajmuj─ů si─Ö odpowiednio: Krajowy O┼Ťrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP i Polska Organizacja Turystyczna.

W za┼éo┼╝eniach Ministerstwa udzia┼é w programach promocji umo┼╝liwi przedsi─Öbiorcom ekspansj─Ö na nowe perspektywiczne rynki pozaeunijne, cz─Östo odleg┼ée i kosztowne, których ze wzgl─Ödu na istniej─ůce ryzyko oraz koszty przedsi─Öbiorcy dot─ůd nie wybierali w swoich strategiach rozwoju. Na wi─Ökszo┼Ťci z tych rynków dzia┼éania promocyjne polskich przedsi─Öbiorców uzupe┼énione zostan─ů o dzia┼éania informacyjne oraz medialne, które wzmocni─ů przekaz promocyjny.

Zadaniem PAIH na kolejne dwa lata sprawowania pieczy nad projektem, b─Ödzie organizacja stoisk targowych na 99 imprezach wystawienniczych w 23 krajach (61 w 2018 r. i 38 w 2019 r.), nawi─ůzywanie kontaktów z ka┼╝d─ů z dziewi─Öciu bran┼╝ oraz organizacja w Polsce misji przyjazdowych dla zagranicznych przedsi─Öbiorców i dziennikarzy.

Wi─Öcej informacji na stronie Portalu Promocji Eksportu

Program zak┼éada równie┼╝ uruchomienie dziewi─Öciu portali internetowych dedykowanych ka┼╝dej bran┼╝y, które b─Öd─ů dost─Öpne w domenie trade.gov.pl

Wszystkie dzia┼éania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostan─ů ide─ů Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budowa─ç ┼Ťwiadomo┼Ť─ç marki i umacnia─ç jej pozycj─Ö na rynkach zagranicznych. Beneficjenci poddzia┼éania 3.3.3 PO IR zobowi─ůzani s─ů do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki (MPG), we wszystkich dzia┼éaniach promocyjnych realizowanych w ramach projektu. 

Go To Brand
Go to brand wspiera promocj─Ö marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i us┼éug), które maj─ů szans─Ö sta─ç si─Ö rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, ma┼éy lub ┼Ťredni przedsi─Öbiorca mo┼╝esz dosta─ç nawet 850 tysi─Öcy z┼éotych na udzia┼é w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz te┼╝ koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromowa─ç twoj─ů firm─Ö za granic─ů.

Wsparcie jest skierowane do bran┼╝ o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. S─ů to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wyka┼äczanie budowli, cz─Ö┼Ťci samochodowe i lotnicze, maszyny i urz─ůdzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i ┼éodzie rekreacyjne, polskie specjalno┼Ťci ┼╝ywno┼Ťciowe, sprz─Öt medyczny, bran┼╝e kosmetyczna, meblarska, us┼éug prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia s─ů wybrane priorytetowe rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Misj─ů Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja dzia┼éalno┼Ťci zleconej przez Pa┼ästwo, uzupe┼éniona przez rozwój atrakcyjnej oferty dzia┼éalno┼Ťci w┼éasnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank mo┼╝e wykorzysta─ç swoje naturalne przewagi.

DOKE
Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mog─ů by─ç udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub mi─Ödzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach ró┼╝nic w oprocentowaniu (dop┼éat lub nadwy┼╝ek) pomi─Ödzy BGK a bankiem udzielaj─ůcym kredytu eksportowego, z którym zosta┼éa podpisana Umowa DOKE dotycz─ůca wspieranej transakcji.

Finansowe Wspieranie Eksportu
Na mocy Programu Rz─ůdowego Finansowe Wspieranie Eksportu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpo┼Ťrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansuj─ůcych kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i us┼éug. ┼Ürodki z kredytów wyp┼éacane s─ů bezpo┼Ťrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/us┼éugi, dokonuj─ů sp┼éaty kredytów. BGK ubezpiecza w Korporacji Ubezpiecze┼ä Kredytów Eksportowych S.A. kredyty udzielane w ramach Rz─ůdowego Programu Wspierania Eksportu, dokonuj─ůc przy tym wszystkich wymaganych formalno┼Ťci. 

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i us┼éug inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów ┼Ťwiata.

Kredyt dla nabywcy udzielany bezpo┼Ťrednio
Kredyt eksportowy dla nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i us┼éug inwestycyjnych dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów. W ramach niniejszego instrumentu, Kredytobiorc─ů jest bezpo┼Ťrednio importer polskich towarów lub us┼éug. Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu kredytu w Korporacji Ubezpiecze┼ä Kontraktów Eksportowych S.A. (KUKE)

Korzy┼Ťci:

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupe┼énienie jej ofert─ů finansowania kredytem udzielanym przez BGK,
 • mo┼╝liwo┼Ť─ç konkurowania w mi─Ödzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy posiadaj─ů instrumenty wsparcia w postaci polisy eksportowych agencji kredytowych (ECA)
 • bezpieczna realizacja kontraktów na rynkach o podwy┼╝szonym ryzyku,
 • mo┼╝liwo┼Ť─ç zdobywania nowych rynków zbytu,
 • mo┼╝liwo┼Ť─ç zawierania kontraktów o wy┼╝szej warto┼Ťci,
 • przeniesienie ryzyka zap┼éaty za towar na BGK i KUKE SA,
 • otrzymanie p┼éatno┼Ťci za towar lub us┼éug─Ö ju┼╝ w trakcie realizacji kontraktu lub po dostawie (wykonaniu),
 • poprawa p┼éynno┼Ťci firmy,
 • d┼éugi termin sp┼éaty kredytu,
 • obci─ů┼╝enie importera kosztami kredytu.

Podstawowe wymogi:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu,
 • inwestycyjny charakter eksportu.

Podstawowe warunki:

 • Okres sp┼éaty - w zale┼╝no┼Ťci od kraju i sektora importera od 2 do 12 lat,
 • Kredytem mo┼╝e by─ç finansowane maksimum 85 % warto┼Ťci eksportowanych towarów lub us┼éug. Pozosta┼éa kwota (minimum 15 %) warto┼Ťci eksportowanych towarów lub us┼éug stanowi niezb─Ödny udzia┼é w┼éasny importera i powinna by─ç przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpocz─Öciem realizacji kontraktu.
 • Wykorzystanie kredytu nast─Öpuje na warunkach uzgodnionych p┼éatno┼Ťci w kontrakcie eksportowym lub ca┼éo┼Ťci zobowi─ůzania kontraktowego Eksportera. BGK uznaje rachunek Eksportera i obci─ů┼╝a rachunek Kredytobiorcy na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez Eksportera. Wyp┼éata dokonywana jest w ci─ůgu 5 dni bankowych od daty otrzymania zgodnych z umow─ů dokumentów przez BGK.
 • Sp┼éata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesi─Öcznym, kwartalnym lub pó┼érocznym. P┼éatno┼Ť─ç pierwszej raty przypada najpó┼║niej 6 miesi─Öcy od daty ca┼ékowitego wype┼énienia zobowi─ůza┼ä kontraktowych Eksportera.

Koszty:

 • oprocentowanie oparte o zmienn─ů stawk─Ö EURIBOR/LIBOR powi─Ökszon─ů o mar┼╝─Ö na pokrycie pe┼énych ryzyk BGK - pokrywa Kredytobiorca, tj. Importer
 • prowizja aran┼╝acyjna p┼éatna jednorazowo po podpisaniu umowy kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja administracyjna p┼éatna jednorazowo przed rozpocz─Öciem wykorzystania kredytu lub w ratach w terminach sp┼éat kredytu - pokrywa Kredytobiorca
 • prowizja od zaanga┼╝owania - naliczana od kwoty niewykorzystanego salda kredytu, p┼éatna w okresie jego wykorzystania - pokrywa Kredytobiorca

Dobór i zastosowanie wy┼╝ej wymienionych prowizji odbywa si─Ö indywidualnie dla ka┼╝dej analizowanej transakcji

 • sk┼éadka ubezpieczeniowa - zgodnie z kalkulacj─ů KUKE S.A. indywidualnie dla ka┼╝dej transakcji- pokrywa Kredytobiorca
 • koszty us┼éug obcych (prawne, doradcze, rzeczoznawców) zwi─ůzane z aran┼╝acj─ů kredytu, jego uruchomieniem i monitoringiem - pokrywa Kredytobiorca

Wi─Öcej informacji na stronie rz─ůdowego programu "Finansowe Wspieranie Eksportu"

Materia┼éy ┼╝ród┼éowe: Ministerstwo Rozwoju, BGK, PARP, PAIH
08 stycznia 2018


CentroEnergia - ElekPiwniczankaRajsmet Ma│yRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-18 iPolska. Wszelkie prawa zastrze┐one. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptacjŕ regulaminu | polityka prywatnoÂci | cookies
Wdro┐enie: iPolska.com.pl